I mange børnefamilier er godnatlæsningen inden sengetid en fast del af aftenritualet. For lige så mange bunder det hele i, at vi voksne selv fik læst højt dengang vi selv var børn og derfor næsten ikke kan forestille os andre måder at putte vores børn på.

Det er med andre ord en handling, som vi ikke rigtigt tænker over – og det behøver vi heller ikke. Vi skal bare være lykkelige for, at det falder os helt naturligt, for højtlæsning inden sengetid er godt på en lang række områder.

Læsningen kan finde sted, hvor det passer jer: I stuen, på gulvet eller i en lænestol. Men du kan også med fordel indrette et læsehjørne på selve børneværelset, som er dedikeret netop denne type aktivitet. Det vil  hjælpe barnets hjerne til at indstille sig på ro at læsningen altid foregår det samme sted, fordi hjernen konstant laver koblinger mellem omgivelser og handlinger.

Her er en køjeseng oplagt: Lad barnet sove i overkøjen og indret hyggehjørnet i den nederste køje. Du kan evt. finde inspiration til valg af køjeseng til formålet her.

Den fysiske kontakt skaber tryghed

Når børnene er helt små, mangler de sjældent kropskontakt. Små spædbørn bliver helt naturligt båret og holdt tæt – og derfor er kropskontakten også noget som de større børn forbinder med tryghed. Når du sidder tæt med dine børn under godnatlæsningen, hjælper du dem derfor med at komme ned i gear og slappe godt af.

Hop derfor endelig op i sengen til barnet og nyd nærheden sammen, mens I drømmer jer hen til en god historie.

Læsning udvikler børns sprog

Ved at læse jævnligt udvikler både du og barnet et mere varieret sprog. Det kommer ikke alene barnet til gode her og nu, men også fremadrettet når skolealderen indtræder. Er barnet vokset op med et stort ordforråd vil det sandsynligvis både have nemmere ved at lære at læse og udtale de forskellige ord korrekt.

Du understøtter barnets læselyst

Undersøgelser viser, at børns IQ statistisk set stiger med antallet af hyldemeter bøger i hjemmet. Det skyldes, at meget lærdom tager afsæt i læselysten. Er man vokset op med bøger som en naturlig del af hverdagen – og har barnet set sine forældre læse – vil brugen af bøger falde barnet naturligt og derfor også være noget barnet selv søger. I modsætning til hjem, hvor bøgerne er noget fremmed og måske endda noget, de voksne siger de synes er kedeligt at bruge tid på.

Fantasien udfordres

Selvom de helt små som regel har brug for billedbøger til at hjælpe fantasien på vej, bliver denne stadig stimuleret, når I læser en bog sammen. Barnet udfordres i at danne sig en forestillingsverden som igen kan smitte af i den aktive, fysiske leg. Med højtlæsning inden sengetid understøtter du således også barnets legesans og giver det idéer til nye rollelege og legeaktiviteter.

Empatien og barnets egne følelser får en hjælpende hånd

Det er en vigtig del af barnets sociale udvikling, at det har medfølelse og forståelse for andres følelser. Når I læser en bog om en dreng, der har tabt sin bamse, kan barnet leve sig ind i de følelser, det fremkalder – og når barnet er ældre, kan historien om at der kommer en lillebror til hjælpe barnet med at bearbejde sine egne følelser i forhold hertil.